UWAGA! zostało: dni

akcji CZORNY PIONTEK (Black Friday) tysiące produktów w super niskich cenach, znajdziesz tytaj: >> CZORNY PIONTEK << Spiesz się, zanim inni upolują Twoja okazje. Pamiętaj, Zaloguj się!, a ceny bedą jeszcze niższe!!!

PLN
zaawansowane
  Zaloguj się
  zaawansowane

  Program lojalnościowy Carp Coins

  2018_11_22_podstrona_carpcoins

  REGULAMIN 

  § 1. Postanowienia ogólne

  1.1 Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Carp-Coins.
  1.2 Organizatorem programu jest Firma ROCKWORLD Łukasz Pawlik z siedzibą w Raciborzu, pod adresem ul. Mikołaja 9A, 47-400 Racibórz, NIP 7481388948 tel. 883 474 729 adres e-mail: info@carp-coins.com
  1.3 Program jest prowadzony w sklepach i na stronach partnerskich oznaczonych na carp-coins.com 
  1.4 Program rozpoczął się w dniu 22.12.2017 roku i trwa do odwołania.

  § 2. Słowniczek użytych pojęć: 

  2.1 Program – Program Lojalnościowy Program Punkty za zakupy prowadzony przez ROCKWORLD Łukasz Pawlik. 
  2.2 Partner – podmiot oferujący Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu.
  2.3 Strona Partnerska - strona oferująca punkty carp-coins 
  2.4 Uczestnik – osoba pełnoletnia, która założyła konto w sklepie lub na stronie partnerskiej, bierze udział w Programie. 
  2.5 Konto – indywidualne konto w aplikacji informatycznej Programu, na którym przy użyciu loginu i hasła są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu. 
  2.6. Działanie - zakup lub inna interakcja zalogowanego Uczestnika powodująca otrzymanie punktów carp-coins.
  2.7 Stan Konta – liczba zgromadzonych punktów. 
  2.8 Nagroda - Produkt lub usługa dostępna na stronie www.Carp-Coins.com

  § 3. Postanowienia ogólne 

  3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. 
  3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronach partnerskich.
  3.3 Z naliczania punktów wyłączone są zakupy i działania poza Stronami Partnerskimi
  3.4 Z naliczania punktów wyłączone są zakupy dokonywane przez Uczestników posiadających konta specjalne typu „konta konsultanckie” oraz „konta hurtowe”.
  3.5 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i że go akceptuje poprzez założenie konta na stronie partnerskiej.

  § 4. Warunki udziału w Programie 

  4.1 Uczestnikiem Programu jest każdy Klient sklepu posiadający zarejestrowane Konto Użytkownika na Stronie Partnerskiej i wyrazi zgodę na udział w programie lojalnościowym.

  § 5. Gromadzenie punktów 

  5.1 Uczestnik posiadający Konto na Stronie Partnerskiej gromadzi punkty poprzez:
  a) samodzielny zakup towarów (zalogowanego uczestnika) lub usług dokonanych w sklepie objętym Programem. Każdy produkt ma określoną liczbę punktów jakie zdobywa uczestnik programu. 
  b) recenzje produktów w ilości określonej przy recenzji.
  5.2 Punkty pojawią się na koncie klienta w ciągu 14 dni od momentu realizacji zamówienia.
  5.3 W przypadku: rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy, nieodebrania przesyłki, nieotrzymania rat, braku publikacji recenzji lub innej przyczyny powodującej Działanie nieskuteczne - punkty nie zostaną naliczone, a w przypadku naliczenia ręcznie lub automatycznie zweryfikowane.
  5.4 Późniejsza rejestracja Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 
  5.5 Dopuszcza się późniejsze doliczenie punktów na podstawie przedłożonego przez Uczestnika paragonu zakupowego – jeśli punkty te nie zostały doliczone do Jego konta na skutek problemów leżących po stronie Organizatora (np. awarii systemu). 
  5.6 W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Uczestnikowi Extra punkty na zasadach określonych odrębnie dla tych akcji. 
  5.7 Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów logując się na swoje konto w zakładce Moje Konto/Moje Punkty 
  5.8 Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez dwa lata od otrzymania.
  5.9 Punkty gromadzone przy użyciu różnych kont przez osoby zamieszkujące wspólnie pod tym samym adresem nie będą kumulowane.
  5.10 Rozdzielanie punktów gromadzonych na koncie przez kilku uczestników na poszczególne konta nie jest możliwe. 
  5.11 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów lub/oraz konta Uczestnika jeżeli zachodzi podejrzenie manipulowania ilością zgromadzonych punktów poprzez działania pozorne lub szkodliwe dla Strony Partnerskiej np: wszelkie działania programistyczne, pozorne zakupy, automatyzacja recenzji, szkalowanie produktów, etc.
  5.12 W przypadku odznaczenia zgody na udział w programie Carp-Coins - punkty wcześniej przyznane zostają usunięte bez możliwości cofnięcia operacji.

  § 6. Wymiana Punktów na Nagrody. 

  6.1 Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na nagrody widniejące na stronie www.carp-coins.com lub usługi Strony Partnerskiej np: pokrycie kosztów wysyłki.
  W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do: - zastąpienia towarów wymienionych na inne podobne o zbliżonej wartości i właściwościach.
  6.2. Aktualna lista nagród programu Carp-Coins dostępna jest na stronie www.carp-coins.com Dokonywanie zmian w liście nagród nie wymaga zmiany regulaminu oraz informowania Uczestnika Programu.
  6.3 W celu wymiany punktów na Nagrodę należy zalogować się używając loginu Klienta/Uczestnika Strony Partnerskiej na stronie www.carp-coins.com.
  Nagrodę można wybrać spośród aktualnie dostępnych nagród i zdecydować w jaki sposób zostanie dostarczona nagroda. 
  6.4 Uczestnik ma możliwość wybrania nagrody z programu Carp-Coins dołączając wybraną Nagrodę do zakupów dokonywanych na Stronie Partnerskiej. Dołączając nagrodę do zakupów nagroda pojawi się w koszyku zakupowym sklepu Strony Partnerskiej i pozostanie tam przez okres miesiąca od wybrania Nagrody. Jeżeli w tym czasie nie zostanie dokonany zakup w sklepie Strony Partnerskiej Nagroda wraca do puli nagród dostępnych, a punkty wracaja na konto Uczestnika programu Carp-Coins. W chwili wydania Nagrody Uczestnikowi, zostaje odjęta wymagana ilość punktów z jego konta. 
  6.5 Wymiana puntów na usługę np. opłacenie przesyłki opisana jest na Stornie Partnerskiej oferującej taką możliwość.
  6.6 Punkty i Nagrody programu Carp-Coins nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów, Nagród Programu na gotówkę jest zakazana. 
  6.7 W przypadku utraty loginu lub e-maila na który został zarejestrowany użytkownik Programu, punkty nie są przepisywane.

  § 7. Reklamacje i zwroty 

  7.1 Otrzymane Nagrody z Programu Carp-Coins nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
  7.2 Istnieje możliwość reklamacji i wymiany nagród z powodu stwierdzonych przez organizatora wad produktowych.

  § 8. Postanowienia końcowe 

  8.1 Organizator - zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. 
  8.2 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą. 
  8.3 O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani na podany na koncie e-mail. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na nagrody w terminie podanym w informacji o zakończeniu/zawieszeniu Programu. Punkty, które nie zostaną wykorzystane we wskazanym terminie zostaną anulowane. 
  8.4 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na www.carp-coins.com

  Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021 r.

  Nowości » Wyprzedaże » Promocje
  Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z najlepszymi okazjami!
  Dane kontaktowe

  Sklep stacjonarny:
  ul. Mikołaja 9A,
  47-400 Racibórz
  tel. 883 474 729

  sklep@rockworld.pl pokaż jak dojechać na mapie google

  Sklep internetowy:
  sklep@rockworld.pl https://www.rockworld.pl

  Konto PLN: 51 1140 2004 0000 3102 3558 4460

  Konto EURO: PL64 1140 2004 0000 3812 0174 2683 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto GB: PL63 1140 2004 0000 3112 0174 3723 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto USD: PL37 1140 2004 0000 3012 1316 1916 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto CZK: PL02 1140 2004 0000 3312 1316 1429 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Konto HUF: PL39 1140 2004 0000 3012 1316 1783 (BIC: BREXPLPWMBK)

  Carp Coins
  Twoje zakupy
  są bezpieczne

  Copyright © ROCKWORLD - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Wykorzystywanie zdjęć i tekstów bez uzyskania pisemnej zgody zabronione.

  © Rockworld 2004 - 2023
  Zawsze aktywne