Pokaż stronę w wersji PC
wyprzedażRaty Santander
wyszukiwanie zaawansowane

PRODUCENCI

Program lojalnościowy - Punkty za zakupy
790punkty-za-zakupy_2016
 

Lista Nagród 

notatnik10    koszulka35 koszulkab35 koszulkac35 koszulkad35 koszulkae35   bon-prezentowy200

UWAGA!!!  Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem platformy do automatycznego zarzadzania nagrodami w sytemie lojalnościowym. Do tego czasu realizacja nagród z programu zostaje wstrzymana. Najmocniej przepraszamy za utrudnienia. Nowa platforma powinna zostac uruchomiona w pierwszej połowie czerwca 2017 roku.
 
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI


§ 1. Postanowienia ogólne1
1.1 Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Punkty za zakupy.
1.2 Organizatorem programu jest “ROCKWORLD Sklep dla Karpiarzy” Firma ROCKWORLD Łukasz Pawlik z siedzibą w Raciborzu, pod adresem ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz,
1.3 Program jest prowadzony w Sklepie internetowym "Sklep dla Karpiarzy ROCKWORLD".
1.4 Program rozpoczął się w dniu 01.05.2009 roku i trwa do odwołania.

§ 2. Słowniczek użytych pojęć:
2.1 Program – Program Lojalnościowy Program Punkty za zakupy prowadzony przez ROCKWORLD.
2.2 Partner – podmiot oferujący Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu.
2.3 Uczestnik – osoba pełnoletnia, która założyła konto w sklepie, bierze udział w Programie.
2.4 Konto – indywidualne konto w aplikacji informatycznej Programu, na którym przy użyciu loginu i hasła są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
2.5 Stan Konta – liczba zgromadzonych punktów.

§ 3. Postanowienia ogólne
3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.
3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie dla Karpiarzy www.rockworld.pl.
3.3 Z naliczania punktów wyłączone są zakupy poza sklepem internetowym www.rockworld.pl
3.4 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez załozenie konta w sklepie dla karpiarzy www.rockworld.pl i złożenie zamówienia.

§ 4. Warunki udziału w Programie
4.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
4.2 Punkty gromadzone przy użyciu różnych kont przez osoby zamieszkujące wspólnie pod tym samym adresem nie będą kumulowane.
4.3 Rozdzielanie punktów gromadzonych na koncie przez kilku uczestników na poszczególne konta nie jest możliwe.

§ 5. Gromadzenie punktów
5.1 Uczestnik posiadający Konto gromadzi punkty poprzez zakup towarów (zalogowanego uczestnika) lub usług dokonanych w sklepie objętym Programem. Kazdy produkt ma określoną liczbę punktów jakie zdobywa uczestnik. Punkty przyznane Uczestnikowi zostają rejestrowane na jego koncie.
5.2 Uczestnik posiadajacy Konto i jest zalogowany gromadzi punkty poprzez recenzowanie produktów (dodawanie opinii o produktach)
5.3 Późniejsza rejestracja Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5.4 Dopuszcza się późniejsze doliczenie punktów na podstawie przedłożonego przez Uczestnika paragonu zakupowego – jeśli punkty te nie zostały doliczone do Jego konta na skutek problemów leżących po stronie Organizatora (np. awarii systemu).
5.5 W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Uczestnikowi Extra punkty na zasadach określonych odrębnie dla tych akcji.
5.6 Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów logując się na swoje konto na www.rockworld.pl i sprawdzając dział "moje statystyki".
5.7 Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres trwania programu.

§ 6. Wymiana Punktów na Nagrody.
6.1 Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na nagrody opisane w informacji o promocji (powyżej regulaminu). W uzasadnionych wypadkach sklep zastrzega sobie prawo do: - zastąpienia towarów wymienionych na inne podobne o zbliżonej wartości i właściwościach. - dokonywania zmian w liście Nagród. O zmianach w regulaminie i dostepnych nagrodach organizator programu lojalnościowego informuje poprzez zamieszczenie informacji i aktualnej regulaminu i listy nagród na stronie internetowej www.rockworld.pl
6.2 W celu wymiany punktów na Kupon Towarowy, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów i dokonaniu wyboru towaru, jaki zostanie nabyty z obowiązującej listy nagród powinien zgłosić chęć wybrania nagrody na e-mail: biuro@rockworld.pl podając swój login oraz wybrana nagrodę, nagroda zostanie wysłana na adres podany w momencie rejestracji konta. W chwili wydania Nagrody Uczestnikowi, zostaje odjęta wymagana ilość punktów z jego konta.
6.3 Punkty i Nagrody Programu "Punkty za Zakupy" nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów, Nagród Programu na gotówkę jest zakazana. W przypadku utraty loginu lub e-maila na który został zarejestrowany użytkownik Programu, punkty nie są przepisywane.

§ 7. Reklamacje i zwroty
7.1 Otrzymane Nagrody z Programu "Punkty za Zakupy" nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Sklep - nie wystawia faktur VAT ani paragonów za otrzymane nagrody.

§ 8. Postanowienia końcowe
8.1 ROCKWORLD - zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, katalog nagród, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony.
8.2 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. ROCKWORLD zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą.
8.3 O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani na podany na koncie e-mail. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na nagrody w terminie podanym w informacji o zakończeniu/zawieszeniu Programu. Punkty, które nie zostaną wykorzystane we wskazanym terminie zostaną anulowane.
8.4 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na https://www.rockworld.pl/i,29,promocje/i,31,program-lojalnosciowy---punkty-za-zakupy.html
 
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2015 r.
Zapisz się do newslettera
i bądź na bieżąco
z najlepszymi okazjami!
Copyright Sklep dla karpiarzy ROCKWORLD © Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów bez uzyskania pisemnej zgody zabronione.

Informacja

Portal www.rockworld.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.